haven  
Beleggen op basis van fundamentele analyse  
 
 

Waarde Praktijk (1)

Fondsen of aandelen
De beste manier van waardebeleggen is om zelf aandelen te selecteren en te kopen. Daarmee heeft u de meeste controle. De keerzijde is dat u er ook meer werk aan heeft. Daarnaast geldt, dat als u een aandelenportefeuille wilt aanleggen van pakweg minder dan 20.000 Euro de kosten van het zelf doen flink gaan oplopen. Om een gespreide portefeuille te hebben van een stuk of 10 aandelen moet tienmaal een aandelensoort worden aangekocht. Daarbij heeft u ook tienmaal vaste kosten. Bij grotere te investeren bedragen wordt spreiding over een stuk of 15 tot 20 fondsen wenselijk. Als u een (waarde) aandelenfonds koopt wordt deze spreiding voor u gedaan. Vroeger lag de grens voorhet zelf doen veel hoger. De laatste jaren zijn de tarieven voor aan- en verkoop van aandelen aanzienlijk gedaald. Bij een transactiebedrag van ongeveer 2.500 per aandelensoort zijn de vaste aan- of verkoopkosten van 10 Euro per aandelensoort niet onoverkomelijk, zeker niet omdat u als waardebelegger de aandelen naar verwachting lang in portefeuille houdt (jammer voor de bank, maar goed voor u!).

Het nadeel van investeren in een beleggingsfonds is dat enerzijds er jaarlijks een management fee af gaat voor de beheerder. Daarnaast zullen ook in een waarde-aandelenfonds ook aandelen zitten, die al wat langer in portefeuille zitten en wellicht al in waarde zijn opgelopen. De K/W van de portefeuille van het beleggingsfonds zal dus vrijwel altijd hoger zijn dan de K/W die u zelf kunt bereiken bij direct investeren.

Selecteren van fondsen
In het aandelenlaboratorium kunt u beleggingsfondsen selecteren, die investeren in waarde-aandelen. Na de selectie houdt u nog erg veel aandelen over. Wellicht is het goed ook nog te selecteren op Europa of juist wereldwijd beleggende fondsen al naar gelang uw voorkeur. Na selecteren van de individuele fondsen kunt u in een oogopslag zien wat de K/W van het fonds als geheel is. Het is niet de bedoeling te selecteren op zaken als de performance van het fonds. Immers, als de performance van het fonds in het afgelopen jaar heel slecht was, kan het zijn, dat het dit jaar juist goedkoop geprijst is. De K/W van de fondsportefeuille geeft antwoord op die vraag.

 

 

 


aandelenlaboratorium

AANDELEN- LABORATORIUM