haven  
Beleggen op basis van fundamentele analyse  
 
 

Waarde theorie (1)

Goedkoop inkopen

Het spreekt voor zichzelf, dat het beter is om aandelen te kopen wanneer ze goedkoop zijn dan wanneer ze duur zijn. Het vreemde is echter, dat deze wijsheid in de praktijk weinig wordt toegepast. Zogenaamde groei-aandelen staan altijd middenin de belangstelling. Soms is het een veelbelovende bedrijfstak, zoals internet of biotechnologie, die in de belangstelling staat, soms een bepaald bedrijf, dat de afgelopen jaren grote groeicijfers heeft laten zien. iedereen wil die aandelen hebben, waarbij niemand kijkt naar de werkelijke waarde van het bedrijf. Voor Microsoft werd ooit 84 maal de winst betaald. Vele internetbedrijven deden 40 maal de winst in de tijd van de internet hype. 40 maal de winst betekent, dat bij gelijkblijvend resultaat de investering in het aandeel in 40 jaar wordt terugverdiend, ofwel een rendement van 2,5 procent per jaar. Terwijl u op de bank in ieder geval 3,5 procent krijgt. Het zal duidelijk zijn dat u voor een bedrijf waarvoor u 40 maal de jaarwinst betaalt te veel betaalt, zelfs als u verwacht dat de winst met grote sprongen zal stijgen. Aan de andere kant voelt u aan, dat 2 maal de jaarwinst een koopje is: na twee jaar heeft u uw investering in het aandeel terug en alles daarna is winst. Wat is nu duur en wat is nu goedkoop? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het klimaat op de beurs afhankelijk is van sentimenten, waarbij soms het optimisme doorslaat en soms het pessimisme. Door niet met de gekte van de beurs mee te gaan, maar er juist van te profiteren, kunnen extra winsten worden gemaakt en de risico's worden beperkt. Immers, er is geen betere risicobeperking dan onder de werkelijke prijs inkopen. Als het dan toch even tegen zit met een bedrijf heeft u een buffer om dit verlies op te vangen.

Verwachte lange termijn rendement aandelen
Het lange termijn rendement van aandelen heeft een aantal kenmerken. Op de korte termijn spelen allerlei sentimenetn op de beurs. Maar als we daar afstand van nemen zal de gemiddelde bedrijfswinst toenemen met de volgende factoren:

  • de algemene inflatie
  • de algemene economische groei

De bedrijfswinst zal deels worden uitbetaald als dividend, deels worden geinvesteerd om toekomstige bedrijfswinsten te laten groeien (de economische groei). Als aandeelhouder bestaat ons rendement dus enerzijds uit het dividend en anderzijds uit de waardevermeerdering door de nieuwe investeringen (economische groei) en doordat bij gelijkblijvende omzetten de winst zal toenemen met de inflatie. Ons rendement bestaat dus uit:

  • inflatie
  • economische groei
  • dividend

Bij een inflatie van 3 procent, een economische groei van 3 procent en een dividendrendement van 4 procent mogen we dus op de lange termijn een waardegroei van aandelen verwachten van 10 procent. Als we daarbij ook nog bedrijven weten aan te kopen tegen een korting, m.a.w. onder hun eigen waarde, en die bedrijven later weer kunnen verkopen op hun werkelijke waarde of daarboven, dan kunnen we nog een extra component aan het jaarlijkse rendement toevoegen.

 


The Little Book Of Value Investing<br>Christopher H. Browne
The Little Book Of Value Investing
Christopher H. Browne