haven  
Beleggen op basis van fundamentele analyse  
 
 

Waarde Theorie (2)

Koers/Winst verhouding

Een gemakkelijke maat voor het goedkoop of duur zijn van een aandeel is de koers/winst verhouding (K/W). Deze verhouding geeft aan hoeveel maal de jaarwinst (na belasting) u betaalt voor het aandeel. Het omgekeerde van de koers/winst verhouding is het rendement. Zo is bij een K/W verhouding van 5 het rendement 20 procent. In de onderstaande tabel ziet u het rendement bij verschillende K/W-verhoudingen.

K/W verhouding
Rendement
2
50%
3
33%
4
25%
5
20%
6
16%
7
14%
8
12%
9
11%
10
10%
12
8%
14
7%
16
6%
20
5%
25
4%
33
3%
50
2%

 

Bij een K/W verhouding van 25 krijgt u evenveel als op een bankrekening van 4 procent rente. Als de rente op spaarrekeningen dus 4% of meer bedraagt, kun je je geld beter op een spaarrekening zetten dan het betreffende aandeel kopen. Een K/W van 25 is dus duur. Een K/W van 5 betekent dat je je investering in 5 jaar terugverdient. Dat is goedkoop en betekent een rendement van 20%. In zijn algemeenheid kun je zeggen, dat K/W verhoudingen lager dan 10 goedkoop zijn, terwijl K/W verhoudingen hoger dan 15 aan de dure kant zijn. Dit geldat dan wel bij de huidige (lage) rentestand. Als de rente op zou lopen naar bijvoorbeeld 10%, dan is een K/W van 10 niet echt goedkoop meer.

Er zijn verschillende winsten waarnaar je kunt kijken bij het berekenen van de K/W: je kunt de winst van het afgelopen jaar nemen, of de geschatte winst (door "experts") voor het komende jaar. Aan de ene kant is de winst van het komende jaar uiteraard meer relevant voor de toekomst dan de winst van het afgelopen jaar. Aan de andere kant staat de winst van het afgelopen jaar vast en is gebleken dat de voorspellingen van specialisten er vaak (ver) naast zitten. Het verdient aanbeveling te bekijken of het aandeel de laatste jaren een stabiel patroon heeft vertoond.

De bedrijfswinst moet ook nog wat nader worden bekeken. Er wordt soms gesproken over de "kwaliteit" van de winst. Winst is winst natuurlijk, maar het is van belang of winst is voortgekomen uit een speciale eenmalige actie, zoals de verkoop van een bedrijfsonderdeel, of uit de normale operationele winst. In het eerste geval is niet te verwachten dat deze winst zich de komende herhaalt, en moet bij het berekenen van de K/W verhouding dus buiten beschouwing worden gelaten, in het tweede geval is te verwachten dat deze winst zich jaarlijks blijft voordoen en moet dus wel worden meegeteld voor de K/W verhouding.

Risico
Aandelen met een lage K/W verhouding zijn meestal niet erg in de gratie. Het zijn "vergeten" aandelen. Aan de andere kant zijn de aandelen met een hoge K/W verhouding de lievelingen van de beurs, de bedrijven met hoge verwachtingen, de bedrijven van de laatste "hype". De internet-hype, de China-hype, de hedgefonds-hype enz. U moet dus soms sterk in uw schoenen staan om een aandeel met lage K/W te kopen. Daarbij is het wel van belang een onderscheid te maken tussen bedrijven, waarvan de bedrijfsresultaten een stabiel verloop kennen en bedrijven die op het punt staan om failliet te gaan of in grote problemen verkeren. In het geval bedrijven in een stabiele situatie verkeren, zal de koers bij een lage K/W niet erg veel meer kunnen dalen. De lage K/W zelf is een belangrijk vangnet. Immers, stel dat de koers van een bedrijf met een K/W van 5 plotseling zou dalen tot bijna nul. In dat geval verdien je toch je investering nog terug als je het aandeel 5 jaar vasthoudt. In de praktijk zal de koers dus ook niet tot bijna nul dalen. Aandelen met een hoge K/W zullen veel heftiger reageren op slecht nieuws. Immers, heel veel goed nieuws is in de koers verwerkt. Als dat tegen blijkt te vallen, was de koers kennelijk te hoog. Bij een bedrijf met lage K/W is het meeste slechte nieuws al in de koers verwerkt. Het kan alleen nog maar meevallen.